Alla inlägg taggade: läsförståelse

Om Kort och lätt

Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och relativt lätta texter. Kort och lätt kan användas såväl vid självstudier som i klassrummet. Bokens tre inledande avsnitt innehåller svenskt vardagsspråk i form av minidialoger och mejl. Därefter följer ett omfattande avsnitt med tidningstexter och boken avslutas med mer temabaserade avsnitt inom områden som fakta om Sverige, litteratur, reklam, kläder och mode samt affärssvenska. Tyngdpunkten i boken ligger på läsning av tidningstexter, i huvudsak nyhetsnotiser, men texterna kan med fördel även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning med anknytning till texterna. Övningar på sammansatta ord har givits stort utrymme i boken eftersom dessa ord ofta är svåra att tolka och förstå för en andraspråksinlärare. Facit till övningarna finns i slutet av boken.