Köp

Köp till f-pris

Leveranser till förlagsnettopris (f-pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning.

Beställ Kort och lätt direkt på vår webbplats

Beställ Kort och lätt från förlaget

Eller köp från Läromedia:

Beställ Kort och lätt från Läromedia

Privatkund

Köp Kort och lätt hos Adlibris

Köp hos Adlibris

Köp Kort och lätt hos Bokus

Köp hos Bokus

Eller köp Kort och lätt i din lokala bokhandel.

ISBN-nummer

Titel – ISBN
Kort och lätt – ISBN9789174346305
Kort och lätt e-bok (pdf) – ISBN9789174347838

Kort och lätt